Tuesday, June 21, 2011

A Mistake (17)

3azeez: titzawijaynee?

my stomache started to ache I felt nautious my hands were shaking I was shocked! I never expected him to even bring up this topic ya3nii what would I tell him I've been lying to him the whole time!!!

'3alia: 3azeeez it's too soon mosta7eel my parents would let me get married at this age bas inshalla in the future laysh la2

3azeez: inshallaaa I cant waiiiit

3azeez came from a very different background than I did, He was from an average family while I was froom a good well known wealthy family, In my families point of view there is no way that I would marry him from the difference of the family names. ana moo ga3da agool ina fee farg o i hope ina matwa5thoonee bas feee farg bil 3awayil o hal ashya2 ma3ina ana mashoof lah da3ee cuz we're all humans o mafee farg bain ilnas bas ana mit2akda malyown bil imya ina ahaleee would not approve of him.

'3alia: :$

3azeez: o inyeeeeb yahaal yishbihooonich chthee 7ilweeen

'3alia: wishdaraaak ineee 7ilwaa yimkin akoon jaikaraaa!

3azeez: laaa laa ana mit2akid inich 7ilwaaaa

'3alia: baaas taraaa ga3daa asti7eeeee :$:$:$

3azeez: ya7ilooo ileee ysti7oon wallaaaa

'3alia: 3azeeezaan abeeeee bint o5ook yeebleeee iyahaaa

3azeez: ana wiyach nyeeb nafs,ha o a7laa minhaa

'3alia: laaa aanaa abee il7een a5th.haa dig 3ala o5oook o gooola ineee abeeha

3azeez: laaa adig hal 7aza may9eer!

'3alia: haw laysh may9eer 3adii o5ook

3azeez: laa ohwaaa mitzawij o matadreen hal 7aza my9eer adig

'3alia: :s madree shno ya3nii 3adii

3azeez: ya3nii hal 7azaa ohwa o mortaa iysawoon ashya2 t3arfeen what married couples doo!

I felt sooo stupid makinttt fahmaa o lamaa galeee 7asayt naffsee '3abiyaaa!

'3alia: bas now ilfayer!

3azeez: eeee 3adii kayfhom ay wagt 7ata il9ib7 itha yaboon kayfhom!

'3alia: olaa shnoo il9b777

3azeez: eee ya3nii ana wiyaach when we get married il9ib7 il'6her il3a9er bilayl 6oool ilwagttt

That was unexpected 7adiii ista7aytttt ya3nii matwa8a3t ina we'd be discussing this subject

'3alia: olaaaa olaaaaa olaaaa laaa:$

3azeez: imbalaa mortee o kayfeeeeeee

'3aliaa: o ham anaaa kayfeeee

3azeez: laaa moo kayfiichhh mitaa ma abee we'll doo itt

'3alia: okkk okkk kayffik bas plzz let's colseee the subject tara ast7ee atkalam 3an hal ashya2!

3azeez: walla I love how inoccent you are :*

'3alia: :$

3azeez: yallaa bass namaay 7abeebti bacher ra7 tit3ibeen

'3alia: 5ala9 inshalla t9ba7 3ala 5air :*

3azeez: wintay min ahlaaa :*

....................................................

a random convo I have with 3azeez saved on my phonee that I really love

I love calling him 3abdil3azeez bas ohwa may7ib iy7is inaaa lazim akoon serious wila m3a9ba 3ashan I call him that name walla iy'6a7ik

'3alia: yalla annaa laziiim anaaaam il7een cuzz wayyyeed t2a5ar ilwagt ooo adree mat7ib I call you 3abdil3azeez bas 7iloo walla a7laa min 3azeez fa think about it :p

3azeez: LOOOOOOOOL okk 7abeebtii ;**

'3alia: tadre ina awal mara tgole 7abeebti :$

3azeez: 9ijjjj?

'3alia: ee :$

3azeez: you like it?

'3alia: yup :$

3azeez: ok 7abebti

'3alia; hehehehe yalla ti9ba7 3ala 5air

3azeez: wenty min ahla 7bibti ;*******
-ba5aleech tizhigeen minha ;p

'3alia: looooooool matwa8a3 azhaag :$

3azeez: LOOOOOOOL
-yalla 7bibti namay warach ga3da ;*

'3alia: yalla bas ush 5alnee anaaam

3azeez: ok 7bibti ;****************

....................................

Sunday, June 12, 2011

A Mistake (16)

I was pissed with him, He should'nt do this to me ya3nii ana I don't deserve to be treated this way.

One day 8arar iykalmneee 3ogob maybe 1 month or yimkin akthar he decided ina iykalmnee ib kayfa chthee 8arar

3azeez: hii

I ignored ga3da 3ala a39abee abbee I reply 3alayh bas mabee abee iy7is how it feels to be waiting for someone forever after 2 hours I replied

'3alia: hi

3azeez: ola tawich trideen

'3alia: e mobili makan yamii

3azeez: oh ok shlownich babe?

bas 5ala9 ana hneee wi9alt 7adiii iysawee nafsaa china wala shay 9ayeer as if everything's fine

'3alia: babe?

3azeez: ee layshh

'3alia: il7een ana 9irt your babe! wainik 3anee min sbo3 sbo3ayn wila shahar?

3azeez: omee wala 6a7at 3alayna maree'6a o mjabilha

I felt soo bad but at the same I felt that he was lying... 2 mins gabil laynam wila awal ma he wakes up wont effect him itha bas galii hi aw sa2alnee shlownich. A month is too much I was hurt and he didn't care. yabee iyeey barda imbarida chthee iykalmne china ana ma3ndee ay i7sas.

'3alia: matshoofon shar inshalla o alla iygawimha likom bil salama o wala ya7rimkm minha

abee kint a6la3 bil zaina o you guys want the truth I really missed him ya3nii galbee kan iy3awrnee min kither ma I missed him. I know you think I'm exaggerating but I cried thinking that he doesn't want me anymore that I was just like any other girl that he would talk to and throw her down the drain. I'm not that kind of girl and I will never be.

3azeezan: il shar mayech o ameen maga9rtay o walla I'm sorry it's all my fault inee masa2alt 3anich sam7eenee

'3alia: 3azeez digeegtayn mara7 iy2athroon 3alayk law bas tgoolee hi mo ila tsowlif ma3ay bas mat3alignee chthee madree shilsafa wala adree wainik wila shfeek

3azeez: I know Im sorry walla I am

I let it pass I was just tired and I wasn't in the mood for arguening anymore.

'3alia: lat3eedha plzz

3azeez: inshalla ma3eedha

We went back to normal after that conversation that we had.

Everyday he would make me send him a voice note singing to him I didn't like it but it made him happy and I wanted him to be happy.

One night we were chatting and I don't know what made brought up the conversation but he asked me this

3azeez: '3alooya

'3alia: halaa

3azeez: t7ibeenee?

'3alia: you know I do

3azeez: gooleeha leee

'3alia: laaa mabee :$

3azeez: alla iy5aleech 3ashanee goleelee bas hal mara

My face was turning to the darkest shade of red and my palms were sweating even though it was a simple question and I was all alone in my room I was too shy to tell him that I loved him ma3ina it was simple the first time...

'3alia: :$

3azeez: yallaa 7ayatyyy

'3alia: ee

3azeez: ee shnoo? gooleeha yalla

'3alia: eee a7ibik :$

3azeez: a55555aaiiiiiihhhhh 3aalaychh wana amoot feech

hearing that from his was the best thing everrr

3azeez: inzaiin '3alooya

'3alia: ameerneee

3azzeez: titzawijaynee?