Wednesday, September 15, 2010

I'm Backkkkkk :D

I'm baaackkkkk tawnee ams wa9laaaaaaa o inshallaaaaa postttt sooooon

Thursday, September 9, 2010

3eedkom Mbarak ;*

3eedkooom imbaraak o 3asakom min il 3aydeeen wil fayzeeen o inshalla yin3ad 3alaykom hal sina o kil sina gilt may9eer iyey il 3eed o ma a3ayidkom
Love u :***

Tuesday, September 7, 2010

No Posts

Heeey ana ilyowm basafeer ya3nee in a few hours fa no post for 7 days :p sam7ooneee bas ba7awil I post itha gidart I'll post wa7id ba3ad shway
Gonna miss u
Love u ;****

Monday, September 6, 2010

A Mistake (10)

As promised a post :D bas itha makoo comments makoo post next time :p
Enjoy ;**

As I said a week passed o makoo shay min 3azeez

At least he could've signed in min il business room bil hotel just to say hi tara wi9alt bas la2 wala shay

O as usual I checked my phone to see if he signed in wila yi6la3 ina 3azeez "available sign" mastaw3abt faradayt my phone chan iy9eer feenee 3AZEEEZ IS AVAILABLE I checked my phone mara thanya 3ashan astwa3ib il maw'6oo3 wila he is actually online!!

It didn't take him 2 mins since he signed in chan iydizleee

3azeez: '3alooooy
-i missss uuuuu
- alooooo wayniichhhh
-adreee 6awalt 3alaych bas walla I was busy

7igartaaa mithil ma ohwa sawaleee for a whole weeek abee a7asisa inaa moo kil ma iysawee shay '3ala6 iyridleee wana asam7aa

Ni6art 5 mins bas magidart bas ana a3arif shlown a7ira

'3alia: hi

3azeez: shda3waa hi bas ;(

'3alia: ba3ad shino agool?

3azeez: shfeech m3a9ba?

'3alia: moo m3a9ba

3azeez: 7ilfay?

'3alia: walla

3azeez: good bas adreee 6awalt 3ala makalmtich bas walla magidart

'3alia: 3ala8al chan 6amantneee

3azeez: asef :(

'3alia: mmmmm

3azeez: yalla 3ad walla asef :( '3aloooy intay tadreen ina mamnoo3 asta3mil mobili fa walla I'm taking a risk cuz I miss u walla

Taboon Post?

Ana mitfar8a il7eeen ma3indee shay tabooon post wilaaaa la2 :p

A Mistake (9)

3azeez: ee wallaa :(

'3alia: o shlown ana I got used to u akalmik kil shway shlown ya3nee makalmik 7ag 2 months!

3azeez: ma3alayh iymiroon ibsir3a inshalla

(What the hell!!!! Ana za3lana ina mara7 akalma for 2 months o ohwa iygoolee iymiroon bsir3a walla biroood I'm going to act mithla 3ashan maygool inee 7ana o lazgaa!)

'3alia: inshalla

3azeez: kalaytay?

'3alia: ee kalayt my sandwich ib lunch :p

3azeez: 3awafeeeee ana mayit yoo3 il7een baroo7 akil

'3alia: eee go eat yalla 3alayk bil 3afiaaa

3azeez: alla iy3afeech ;**

Days passed o i7na chitheee kila sowalif 3adiya ba3dayn 9ar wagt il dawra o kan now biysafer

3azeez: yalla ana il7een barkab il 6ayaraaa

'3alia: :( troo7 witrid bil salama o 6aminee 3alayk plz o take care of yourself

3azeez: alla iysalmich o intay ba3ad deer balich 3ala 3omrich o inshalla bakalmich awal ma agdar

'3alia: inshalla o alla ma3ak iy7af'6ik

3azeez: ajma3een :* yalla ana lazim a9ik my phone byeee :**

'3aliaa: okk :'( byeeee :*

O he signed out

Yowm


Yowmain


Thalathaaaaa


Wala shay!


3azeeez didn't sign in wala kalamneeee


Its been a weeek!!!!! Wainiiik 3azeeez


Mahadayt my phone I didn't give up akeed he'll sign in ya3neee shinooo kil hatha o maykalimnee? Lay hal daraja ana mahima o he doesn't care :(

Saturday, September 4, 2010

A Mistake (8)

We played truth or dare unfortunately I can't remember the rest of the questions bas it was interesting 3ogobha we asked regualr stuff ya3nee I found out that his favorite colors where black blue and red :p

Let me tell you something about 3azeeeez kilyowm bilayl literally kilyowm! Iynam 3aneee wana asowlif wiyaaaa

At the beginning kint a3a9ib shino ya3nee asowlif wiya o iynam 3anee wiy5aleenee bas ba3dayn ta3awadt 9ar shay 3adiiii :p

I slept early cuz kan waray school o adree ina ohwa nam a9laan 7a6ayt my phone 3al charge o I slept

6:25 my maid came in to wake me up I ignored and went back to sleep bas awal ma kint banam my phone vibrated

Nigazt o 5ama6t my phone to seee wilaa off coarse

3azeez: gm ;*

I replieed 3ala 6oool

'3alia: gm ;*

3azeez: 9a7 il nowm ;*

'3alia 9a7 ibdiniiik

3azeez : iff wai3 malee 5ilg dawam

'3alia : wana malee 5ilg schoooool!

3azeez yallaa ana ba5ithleee a shower o abadil awal ma5ali9 akalmich ok

'3alia: ok mee too o na3eeeman

3azeez: yin3am 3alaych :**

I showered bsir3a o libast my school uniform o wana ga3da albis my shoes my phone vibrated again

3azeez: ana 5ala9t ;D o il7een ba6laa3

'3alia : ana ba3ad bas plzz take care bil 6ireej o don't use ur phone o 6amineee awal ma tow9aal

3azeez: inshallaa intay ba3ad ok ;*

'3alia: ok :D

Ri7t schoool o ohwa ra7 il dawaaam 6aminee 3alayh o ana 6amanta 3alay gal ina biykalimnee awal may5ali9 dawam cuz mayigdar yista3mil his phone giltla ok o ana ba3ad I attended my classes o everything was ok

At 1:30 3azeez dazlee ina 6ala3 min il dawam

'3alia: how was it?

3azeez: kaaarf o ta3aaab

'3alia: hehehe ya36eek il 3afiaaa ;**

3azeez: alla iy3afeeech bas '3alooooy akoo bad news!

'3alia: haw shino?

3azeez: baroo7 dawra 7ag il dawam for 2 months o matwa8a3 agdar akalmich all the time :(

'3alia: min9ijik!

Thursday, September 2, 2010

A Mistake (7)

Adree 6awalt 3alaykom sam7oonee bas I'm not getting any feedback ya3nee ana abee a3arif what u guys think fa plz readers comment ;**


3azeez: yalla truth

'3aliaa: laaaa laaa u go first ana ma3arif

3azeez: yalla 3ad si2aly ay shay tabeen it3arfeena

'3aliaa: hmmmmm ay shay abee a3arfa?

3azeez: ee ay shay tabeen it3arfeena

(Hmmmmm shlould I ask wila fashla ooh shda3wa fashla min 3azoooz yalla let me ask :p )

'3alia: did u kiss?

3azeez: eeeee waayyyyhh wayeed

'3alia: 9ij!

3azeez: eee o french ba3aad

'3alia: looooool

3azeez: yalla truth or dare?

'3alia: truth?

3azeez: minoo yadree 3anee?

'3alia: shino ya3nee

3azeez: ya3nee mino gaylatla 3aneee?

'3alia: bas my cousin

3azeez: 9ij? O shino gilteelaha 3anee?

'3alia: giltalaha inik wayed winees o ur so sweet o mashalla 3alayk wayed mo2adab o moree7

3azeez: 7ilfaaayy??

'3alia: walla

3azeez: yaaa ba3ad chabdeee wallaaaaaaa

( I only told my cousin ya3nee 7atan lamooy ma giltlahaaa nisat 3an il salfa 3abalaha ineee ma gimt akalma yimkin :p )

'3aliaa: yallaaa ana bas2lik nafs il so2aaal minoo yadree 3anee??

3azeez: ma7ad yadree 3anich '3air rab il 3alameeen (aawwwwwww cuute )

'3alia: ;*