Sunday, June 27, 2010

part 2

I changed my name 3ashan mabee iy3arif minoo ana3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: loooool shakooo!

3azeez: madree chithee a7is


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: la walla a9lan ana 3abalee ur my cousin

3azeez: ahaa o intay shismich?

(Waaayh sha5ariflaa il7eeen hmmmm shino akoo isim 7iloo! Ee ok '3alia zain)


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: ismee '3aliaa

3azeez: aha ok bas sorry a9laan ma3arif mino mohammed ilee tabeena fa I can't help u


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: laa 3adii sorry 3al iz3aj

3azeez: moo mishkila bas please saweelee block delete cuz ana shbik min my phone


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: haman ana magdar

3azeez: 5ala9 moo mishkila ana lama aroo7 il bait ashbik min il lap o I block u


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: np bye

3azeez: bye

Matiwa8a3ta chitheee thigeeel at all ya3nee shakla iywanis o he's social bas madree 3ana walla fa gilt makoo ila I call lamooy :p

Outgoing call lamooya

Lama: haaaa sh9aaaar

3ithoob: halaa hahahahaa il a5 3ishtaw thigeeel iygoolee saweelee block please

Lama: ma9adig kilish moo layig

3ithoob: eee 7ada ista'3rabt tabeen il 9ara7a

Lama: waii3 7ada sa5eeef

3ithoob: abaiiih lamoooy kaaaaak iygoolee a7ad dazich 3alay

Lama: weeeee 5ayif min rifeejta hahahahaha

3ithoob: hahahahahah anaa agoool laysh ma3a6aneee wayh

Lama: eee ha 3ayal hathaylaaa iy5ar3oon

3ithoob: eeee hahahaha inzaiiin yallaa lazim aroo7

Lama: ok yalla take care bye

3ithoob: byeeeDays passed o kil ma I sign in alga he's online ma3arfla thak ilyowm gayileee saweelee block shfee hatha


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: inta moo imsaweelee block shlown 6ali3lee online?

3azeez; ee sawaytlich bas madree laysh kil ma I sign in ti6li3eenlee online

Wednesday, June 23, 2010

First part of the true story

Ok 9ar 3indee 2 true stories babdee hatheee o il thanya 3ogob inshalla

This can happen to anyone of you or maybe it has I'm not sure but have u ever fallen in love without knowing what are the consequences to this love! Well here goes my story.

One day I was searching through facebook into random peoples profiles mako shay yideed bas I saw wa7id shakla 7ada 5ibil ya3nee iywanis o the way his comments are iybayinlich ina 7layw fa I was looking through his profile wila ashoof ina 7a6 his email 3ind his personal info I got this idea that I should add him on msn bas 9ar feenee hmmmm laaa laa mala da3eee il tahawer.

I actually thought about it a couple of times chan iy9eer feenee why don't I call lamooy washoof shino rayha!

Lama is one of my closest friends ya3neee ihya 3ala6oool fahamtneee she's fine looking mashalla 3alayha she takes good care of her hair o mashalla iyhabil its brownish bas shway 6iweel o na3im she's my age o we go to the same schoool

Lama: hey what's up! Machinich tawa daga 3alay

3ithoob: eee ya3neee walaht 3alaych may9eeer!

Lama: laaaa iy9eeer iy9eeer amraaaay tidalilay

3ithoob: lamoooy feee wa7id on faceboook shaklaaaa wineeees shrayich should I add him on msn?

Lama: add him sh5a9ranaa shisma 5alashooofa?

3ithoob: isma abdulaziz al X

Lama: eeeeeee 3araftaaa 3athoooob shaklaaaa 5ibil addd addddd 5aliywanisna

3ithoob: hahahaha ok yalla I'll add o I'll update u

Lama: yalla ok ttyl

3ithoob: inshalla bye

Lama: bye

Here goes there's nothing wrong 9a7!
Yalla add contact bla bla bla abdulaziz_al_X@hotmail.com
Oh he accepted ya7layla bsir3a
Ok mara7 abayinla ineee I know him basa3bi6 3ala rasa shway

3ithooob: 7amoooooooooood shlownik min ziman 3anik

Abdullaziz: ay 7amood?

3ithoob: 7amood yalla 3ad moo wagt '3ashmara sha5barik?

Abdullaziz: la shaklich '3al6ana

3ithoob: haw shino '3al6ana inta moo m7amad my cousin

Abdullaziz: la2 ana abdullaziz al X min wain yayba emailee?

3ithoob: 3abaleee ur my cousin fa ana yimkin I'm'6ay3a shway

Abdullaziz: ma7ad 3inda nafs emailee intay a7ad dazich?

(Hmmmmm shga3id iy5arbi6 loooool il a5 il'6aher imbadi3 ib7ayata)

3ithoob: shino ya3nee?

Abdullaziz: ya3neee a7ad dazich 3alay?