Sunday, February 28, 2010

Missed the blogsphere :(

Hiiiiiiiiii everyone adreee ineee ma9a5t.haaa o 7agkom 3alay bas ana I can't continue itha mako ila shwaya comments o ana I truely missed the blogsphere fa 3ala 7asab il comments ileee i get ra7 akamil

LOVE YOU ;***

Monday, February 1, 2010

The End Of The Road (34)

Sindis: BAAANNNAAAATTT

Reema: YAL MALEE8A WALAHT 3ALAYYYCCH

Sindis: moo kithreee wallah

Noor: wayn kintay yal 5aynaa

Dalal: shfeech yaya it9ar5eeen

Lulu: ooh sandoo mistansa inshallah doom hal wanasa bas ish3indich

Sindis: gi3daw bagoolikom shay

Fajer: yallah goolay

Sindis: Bader galleeee ina he loves me

Noor: cuuuuttteeee nafs 3alawii

Fajer: zaiiiin ma ba8aa

Sindis: ee wallah

Dalal: ok and did you say it back?

Sindis: I whispered it bas he didnt hear me

Dalal: good

Sindis: haw laysh good?

Dalal: bas lazim you be 100% sure ina you love him

Sindis: I am!

Dalal: 3asallah iytamim 3alaykom inshallah

Reem: abeeee a7ad iygooleee I love you may9eer

Lulu: ishtabeeen ib 3awar il raas

Noor: oooh Yousif tawa kalamneee yabee he meets up with Ali bacher

Fajer: oh sha5bara Yousif in ziman mo shayfeena

Noor: ee kan mash'3ool wiya rab3a shway

The next morning Yousif met up with Ali alone they hang out together o 6ab3an Nooroo was freaking out the whole time, she was actually worried that Yousif wont like Ali bas we tried our best to calm her down ri7na il spa o we got ourselves some massages o we went shopping shwaya kina nabee inlaheeha kither ma nigdar.

5ala9na chan inrid il bait o yousif was gonna drop by 3ashan iygoolina raya 3an Ali

we heard knocks on the door fa ra7at Noor tarki'6 ifta7at il bab o offcoarse welcomed yousif with a warm hug she pulled him from his arms to the living room and made him sit she sat next to him it showed that Yousif was satisfied and he felt comfortable leaving Noor with Ali you should see how relieved she was it showed on her face

Noor: Thank you 5ali

Yousif: bas itha '3ala6 3alaych ib ay shay wila athach bas gooleelee wallah la 5aleeh yindam

Noor: hahahaha shda3wa laa inshallah ako ila il 5air

Yousif: inshalah bas intay il7eeen it3arfeen il 9a7 min il '3ala6 fa mawa9eech ya Noor 3ala 3omrich o 3ala som3at ahalich ileee intay shaylathaa

Noor: inshallah la itwa9ee 7aree9

Yousif: 3afya yallah ana mashee taboon shay

All: salamtik