Monday, November 15, 2010

عيدكم مبارك :*

عيدكم مبارك أو عساكم من العايدين والفايزين
Ok now baktib bil english cuz sa3a bas 3ashan I type sorry I didn't post cuz kan my b-day o ba3dayn lowya now shway 3ashan il 3eed bas wa3ad 3eediteee likom a post tonight :D
Love u :***
O 3eedkom imbarak

Tuesday, November 9, 2010

A Mistake (11)

'3alia: laysh ya3neee bas 5 mins ya3nee kalimnee ma6alabt minik shay

3azeez: 6ool il yowm wana mo2tamaar o 7owsaa o awal ma arid il Hotel seeda a7i6 rasee wanam o ana gayilich min gabil ineee mara7 agdar akalmich 3ala6ool

'3aliaa: eee 3ala6ool moo kilish mara wa7daaa

3azeez: aseef walla asef

I was so pissed off ya3nee its not quite possible ina mara wa7da maykalimneee

'3alia: inzain shino sawaytaw?

3azeez: walla karf mayir7imoon alla iyhadahom bas

This went on for the rest of the month! Ya3nee il kalam ileee giltaaa mafad kil weekend iykalimneee o nafs il excuse iygooleee o ana mithil il hablaaa a3thiraa.

Ana I count the days fa kil mara I talk to him agoola yalla maboga shay 14 days ba3dayn 7 days ba3dayn the last weekend

'3alia: 3azeeeezaaaan wanasaaaaaa bacheer ib tirjaa3!!!! :D

3azeez: ee 7adaaaa offf 3ad malayt jad 6agat chabdeee!

'3alia: hehehehe yalla il7imdillaaa
- ooo eee tow9al bil salamaaa inshallaa ;*

3azeez: alla iysalmich babe :*

The next day kalamneee when he was in the airport o awal ma rikab il plane galee ina he had to switch off his phone faa 9aka o ana nimt cuz it was late

Gimt the next morning for school ri7t I washed and changed ba3dayn lama 5athayt my phone wilaa 3indee an msn msg bsir3a fita7t

3azeez: heeey babe tara ana wi9alt

'3alia: 7imdilaaa 3ala salamtiiiiik
- taw ma nawarit likuwaiiiit

3azeez: alla iysalmich walla imnawra biwjoodich

'3alia: how was ur flight?

3azeez: walla zaina il7imdilla

'3alia: ashwa il7imdilla

I went to school o radayt o makalmnee gilt 7aram akeed nayim maskeeen wila ham the whole day makalmneee sta'3rabt fa ana ham tamayt saktaaa laman I went to bed chan agool 3asa bas mafee shay

'3alia: 3azeeez?

3azeez: hey

'3alia: shfeek?

3azeez: mafeenee shay bas wiya il rabi3 akalmich ba3ad shway ok

'3alia: k

Hmmmmm awal mara he ditches me 7ag rab3aaa shilsafaa?

Ni6artaa 9arat 1 o 2 o 3 3ad ma9a5haa 3 am o ana layl7een na6rita

'3alia: atwa8a3 layl7een ma3a ur friends have fun bas ana ta3abt o banam il7eeen gn

Ta5ayilaw shrad 3alay! Ib kil ba9a6aaaaaa galeee

3azeez: gn

WTH! Ana il7eeen na6ritik 6ool il laiiiil o a5er shay bas hal 7arfayn 9ij ta3ab nafsaaa walla! 6anasht manee imta3ba nafsee 3ala shay mayiswaaaa

The next morning gimt o I didn't send him anything

Bas at around 10 when I was at arabic classs

My phone vibrated

Wila

3azeez: gm

Ga3adt chithee half an hour abee iy7is bileee ga3id iysawee feenee

'3alia: gm

3azeez: shda3wa makoo gm wala shay

'3alia: gilt akeed nayim mabee a2atheeek

3azeez: 3adii gm mara7 it2ather

'3alia: 5ala9 inshalla

3azeez: shfeech?

'3alia: wala shay

3azeez: 7ilfay!

'3alia: manee 7alfa

3azeez: 3ayal goolay shfeech

'3alia: il7eeen ana an6erik ams 6ool ilyowm o ba3dayn ta7ggirnee o tig3ad ma3a ur friends

3azeez:'3alooy shasawee kint wiya my friends o magidart asta3mil mobili

'3alia: ok

3azeez: walla sorry :*

Ya kither maygool sorry :@

'3alia: 3adiii

Radaynaa 3adii sowalif kilyowwm o kinaaa 7adnaa ok shoofaw i7na now3naa 3adii mathalan iygoolee ina wa7da hot wila shaf banat 7ilweeeen o chithee ya3nee 3ala bona we're friends fa thak ilyowm galeee

3azeez: '3aloooyaaa

'3alia: hala?

3azeez: '3alooy

'3alia: shinooo

3azeez: '3alooy akoo wa7da 7adha ib 5a6ree o ana ya3nee a7ibha o madree shlown agoolaha la2na ihya kilish moo now3haa la2na ihya gaylatlee ina ma3indaha 7ob o ma 7ob

Monday, November 8, 2010

Post Tonight!!!!!

I missss thiiiissss :( and I missss writing wallaaa
ilyowwm baktiib a6waaal post ib 7ayatee 3ashankooom :D
I LOVE YOU ;****